Chuyển bộ gõ


Từ điển Nhật Việt (Japanese Vietnamese Dictionary)
せんしきめん


{線織面}
{ruled surface}


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.