Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
一氣


一氣 nhất khí
  1. Nguyên khí trong vũ trụ.
  2. Chung một khí huyết, như cha với con.
  3. Liền một hơi, không gián đoạn.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.