Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt



Bộ 18 刀 đao [9, 11] U+5270
剰 thặng
sheng4
  1. Cũng như chữ thặng .




Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.