Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 32 土 thổ [13, 16] U+58BB
墻 tường
墙 qiang2
  1. Tục dùng như chữ tường .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.