Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 37 大 đại [9, 12] U+5960
奠 điện
dian4
  1. Định yên.
  2. Tiến cúng. ◇Lí Hoa : Bố điện khuynh trường, khốc vọng thiên nhai , (Điếu cổ chiến trường văn ) Bày lễ rót rượu, khóc trông phía chân trời.
  3. Đặt để.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.