Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 38 女 nữ [4, 7] U+59A3
妣 tỉ
bi3
  1. (Danh) Mẹ đã chết.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.