Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 50 巾 cân [12, 15] U+5E63
幣 tệ
币 bi4
  1. (Danh) Lụa, đời xưa thường dùng làm vật tặng nhau.
  2. (Danh) Của dùng. Đời xưa cho ngọc là thượng tệ , vàng là trung tệ , dao vải là hạ tệ . ◇Quản Tử : Dĩ châu ngọc vi thượng tệ, dĩ hoàng kim vi trung tệ, dĩ đao bố vi hạ tệ , , (Quốc súc ).
  3. (Danh) Từ nhà Hán về sau đều gọi tiền là tệ. ◎Như: hoán tệ đổi tiền.

主幣 chủ tệ
國際貨幣基金組織 quốc tế hóa tệ cơ kim tổ chức
本位貨幣 bản vị hóa tệ
皮幣 bì tệ
紙幣 chỉ tệGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.