Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
曝獻


曝獻 bộc hiến
  1. Ngày xưa đời Tống, có người nhà quê phơi lưng ngoài nắng, thấy ấm, muốn đem cái ấm ấy dâng vua để mong đươc trọng thưởng. Ngb Người ngu tối, đem tặng cho người khác cái tầm thường mà tưởng là quý báu, mà cầu mong được thưởng. Cũng viết hiến bộc .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.