Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
模範


模範 mô phạm
  1. Khuôn mẫu, chỉ ông thầy.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.