Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
芹獻


芹獻 cần hiến
  1. Dâng rau cần. Ngb Lời nói khiêm khi tặng vật gì cho người khác.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.