Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 140 艸 thảo [4, 8] U+82BC
芼 mạo, mao
mao4, mao2
  1. Lựa, lẩy lấy.
  2. Rau mạo.
  3. Một âm là mao. Cỏ mao.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.