Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
荷兰


[hélán]
Hà Lan; Hoà Lan; Netherlands (viết tắt là Neth., thường gọi là Holland)。荷兰,荷兰欧洲西北部、北海边的一个国家。罗马时代曾在这一地区居住着日耳曼部落,后先后传给法兰克人(4-8世纪)、圣罗马帝国(10世纪)、勃根第公 爵(14-15世纪),然后传到哈布斯堡家族。本地区北部于1579年形成乌德勒支联盟,在"30年战争"后,作 为省联邦而获独立。17世纪,这个国家拥有巨大的经济财富,并在东、西印度群岛和其他地方扩张了领土,虽然18世纪它在大不列颠和法兰西失去了这种至高无上的权威,1830年以前,按照维也纳会议上(1814-1815年)的规定,比利时还属荷兰王国。阿姆斯特丹是宪法首都及最大的城市,黑格是政府所在地。人口16,150,511 (2003)。Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.