Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
補天浴日


補天浴日 bổ thiên dục nhật
  1. Theo thần thoại Trung Hoa, Nữ Oa bổ thiên vá trời, Hi Hòa dục nhật tắm cho mặt trời. Ngb Công lao to lớn.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.