Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
警報


警報 cảnh báo
  1. Báo tin sự việc nguy cấp có thể xảy ra.
  2. báo cáo của cảnh sát.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.