Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ái khanhnoun
My darling; my dear

[ái khanh]
đại từ
you; darling; my love (used by king to his imperial concubine)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.