Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đùng


[đùng]
Boom, bang.
Nổ một tiếng đùng
To explode with a boom, to boom.Boom, bang
Nổ một tiếng đùng To explode with a boom, to boom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.