Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đầu đềnoun
heading; headline

[đầu đề]
head
Bài tiểu luận có đầu đề là ' Dân chủ '
The essay is headed 'Democracy'Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.