Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ồ ồ


[ồ ồ]
Deep.
giọng ồ ồ
Deep voice.
gurgle, bubble (of water)Deep
giọng ồ ồ Deep voice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.