Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Atlantic Ocean
Atlantic+Ocean
Atlantic Ocean

Atlantic Ocean

The Atlantic Ocean is a large body of salt water that separates the Americas from Europe and Africa. It is the second largest ocean.

[ət'læntik'ou∫n]
danh từ
(địa lý) Đại Tây DươngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.