Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
holocene
holocene
['hɔlousi:n]
danh từ
(địa lý,địa chất) thể holoxen


/'hɔlousi:n/

danh từ
(địa lý,ddịa chất) thế holoxen

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "holocene"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.