Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacific
pacific
[pə'sifik]
tính từ
đem lại thái bình, hoà bình
yêu hoà bình


/pə'sifik/

tính từ
thái bình, hoà bình, ưa hoà bình !the Pacific [Ocean]
Thái bình dương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pacific"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.