Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scotch terrier
scotch+terrier
['skɔt∫'teriə]
danh từ
chó xù Xcốt-len


/'skɔtʃ'teriə/

danh từ
chó xù Ê-cốt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.