Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
U.S.A.
U.S.A.


U.S.A.

U.S.A. is short for the United States of America.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.