Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abominable
abominable
[ə'bɔminəbl]
tính từ
ghê tởm, kinh tởm
an abominable crime
tội ác ghê tởm
abominable to sb
đáng ghê tởm đối với ai
(thông tục) tồi, tồi tệ, rất xấu
abominable weather
thời tiết xấu tồi tệ


/ə'bɔminəbl/

tính từ
ghê tởm, kinh tởm
an abominable crime tội ác ghê tởm (thông tục) tồi, tồi tệ, rất xấu
abominable weather thời tiết rất xấu
an abominable meal bữa cơm tồi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abominable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.