Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorbedly
absorbedly
[əb'sɔ:bidli]
phó từ
miệt mài, mê mải; say mê, chăm chú


/əb'sɔ:bidli/

phó từ
miệt mài, mê mải; say mê, chăm chú


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.