Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adulate
adulate
['ædjuleit]
ngoại động từ
nịnh hót, nịnh nọt, bợ đỡ


/'ædjuleit/

ngoại động từ
nịnh hót, nịnh nọt, bợ đỡ

Related search result for "adulate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.