Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aeronavigation
aeronavigation
['eərou,nævi'gei∫n]
danh từ
thuật hàng không


/'eərou,nævi'geiʃn/

danh từ
thuật hàng không


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.