Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-minded
air-minded
['eə,maindid]
tính từ
thích ngành hàng không


/'eə,maindid/

tính từ
thích ngành hàng không

Related search result for "air-minded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.