Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
airway
airway
['eəwei]
danh từ
đường hoặc lỗ thông gió
đường bay thường xuyên của máy bay, đường hàng không


/'eəwei/

danh từ
chiến tranh bằng không quân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "airway"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.