Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all saints' day


/'ɔ:l'seintsdei/

danh từ
(tôn giáo) ngày lễ các thánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.