Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
animate

animate
['ænimit]
tính từ
có sinh khí, có sức sống
nhộn nhịp, náo nhiệt
ngoại động từ
làm cho sống, làm cho có sinh khí
làm nhộn nhịp, làm náo nhiệt, làm sinh động, làm sôi nổi
cổ vũ, làm phấn khởi


/'ænimit/

tính từ
có sinh khí, có sức sống
nhộn nhịp, náo nhiệt

ngoại động từ
làm cho sống, làm cho có sinh khí
làm nhộn nhịp, làm náo nhiệt, làm sinh động, làm sôi nổi
cổ vũ, làm phấn khởi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "animate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.