Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annulet
annulet
['ænjulet]
danh từ
vòng nhỏ
(kiến trúc) đường viền nhỏ quanh cột(đại số) linh hoá tử, cái làm không

/'ænjulet/

danh từ
vòng nhỏ
(kiến trúc) đường viền nhỏ quanh cột

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "annulet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.