Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annuloid
annuloid
['ænjulɔid]
tính từ
dạng vòng


/'ænjulɔid/

tính từ
dạng vòng

Related search result for "annuloid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.