Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arbalest
arbalest
['ɑ:bəlist]
danh từ
cái nỏ, cái ná


/'ɑ:bəlist/

danh từ
cái nỏ, cái ná

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "arbalest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.