Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ardor
danh từ
lửa nóng, sức nóng rực
nhiệt tình, nhiệt tâm, nhuệ khí; sự hăng hái, sự sôi nổiardor
['ɑ:də]
Cách viết khác:
ardour
['ɑ:də]
như ardourGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.