Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aspic
aspic
['æspik]
danh từ
(thơ ca) rắn độc
món atpic (thịt đông có trứng, ăn trước hoặc sau bữa ăn)


/'æspik/

danh từ
(thơ ca) rắn độc
món atpic (thịt đông có trứng, ăn trước hoặc sau bữa ăn)

Related search result for "aspic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.