Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attractive

attractive
[ə'træktiv]
tính từ
hút
attractive force
lực hút
thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ; có duyên


/ə'træktiv/

tính từ
hút
attractive force lực hút
thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ; có duyên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "attractive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.