Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
adj
Small, little, tiny
cây có quả bé a tree bearing small fruit
cá lớn nuốt cá bé great fish eat up small
Secondary (nói về người vợ)
vợ bé a secondary wife, a concubine
Soft, low (nói về âm thanh)
nói bé quá, nghe không rõ to speak too softly, hence inaudibly
bé cái lầm that's no small blunder
bé hạt tiêu little body, great mind

[bé]
tính từ
small, little, tiny, young
cây có quả bé
a tree bearing small fruit
cá lớn nuốt cá bé
great fish eat up small
secondary (nói về người vợ)
vợ bé
a secondary wife, a concubine
soft, low (nói về âm thanh)
nói bé quá, nghe không rõ
to speak too softly, hence inaudibly
bé cái lầm
that's no small blunder
bé hạt tiêu
little body, great mind
bé xé ra to
to make mountains out of molehills
danh từ
baby
bé không ăn đâu!
baby would not eat!
(vợ bé) concubineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.