Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bell-pull
bell-pull
['belpul]
danh từ
dây chuông


/'belpul/

danh từ
dây chuông

Related search result for "bell-pull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.