Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bowstring
bowstring
['boustriη]
danh từ
dây cung
ngoại động từ
thắt cổ bằng dây cung (ở Thổ nhĩ kỳ xưa)


/'boustriɳ/

danh từ
dây cung

ngoại động từ
thắt cổ bằng dây cung (ở Thổ nhĩ kỳ xưa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.