Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boxing

boxing
['bɔksiη]
danh từ
quyền thuật, quyền Anh


/'bɔksiɳ/

danh từ
quyền thuật, quyền Anh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "boxing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.