Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bridesmaid

bridesmaid
['braidzmeid]
danh từ
người đàn bà trẻ hoặc cô gái đi theo cô dâu trong ngày cưới; phù dâu


/'braidzmeid/

danh từ
cô phù dâu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.