Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buckler
buckler
['bʌklə]
danh từ
cái mộc, cái khiên
sự che chở
người che chở
ngoại động từ
làm mộc để che chở cho, che chở cho


/'bʌklə/

danh từ
cái mộc, cái khiên
sự che chở
người che chở

ngoại động từ
làm mộc để che chở cho, che chở cho

Related search result for "buckler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.