Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bulbed
bulbed
[bʌlbd]
tính từ
có củ, có hành
hình củ, hình hành


/bʌlbd/

tính từ
có củ, có hành
hình củ, hình hành

Related search result for "bulbed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.