Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buzzer


/'bʌzə/

danh từ

còi (nhà máy...)

(điện học) máy con ve

(quân sự), (từ lóng) người thông tin liên lạc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "buzzer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.