Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charmeuse
charmeuse
[∫ɑ:'mə:z]
danh từ
xa tanh sacmơ


/ʃɑ:'mə:z/

danh từ
xa tanh sacmơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.