Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chelonian
chelonian
[ki'louniən]
tính từ
thuộc lớp phụ rùa
danh từ
động vật loại rùa


/ki'louniən/

tính từ
thuộc lớp phụ rùa

danh từ
động vật loại rùa

Related search result for "chelonian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.