Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cherubim
cherubim
Xem cherub


/'tʃerəb/

danh từ, số nhiều cherubim
(số nhiều cherubim) tiểu thiên sứ
cherubs đứa bé dễ thương, đứa trẻ ngây thơ
(nghệ thuật) (số nhiều cherubs) đứa bé có cánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.