Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chromaticity
chromaticity
[kroumə'tisiti]
danh từ
(sinh học) độ kết tủa màu(Tech) sắc độ [ĐL]


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.