Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cinemaddict
cinemaddict
['sinim,ædikt]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người nghiện xi nê, người mê xem chiếu bóng


/'sinim,ædikt/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người nghiện xi nê, người mê xem chiếu bóng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.